Daklab werkt momenteel samen met Patina, Consolidated Nederland en SallandElectronics aan de ontwikkeling van een nieuw IOT-toepassing: de Dakgootsensor. Deze sensor meet de waterstand en vervuilingsgraad in dakgoten en geeft precies aan (preventief) wanneer een goot gereinigd moet worden, ter voorkoming van lekkages en gevolgschades. Tevens kunnen zij ingezet worden om moeilijk bereikbare goten en probleemgevallen te monitoren.

Daarnaast zal de data output gebruikt worden om het nieuwe algoritme te versterken welke voorspellend onderhoud met betrekking tot gootvervuiling mogelijk maakt. Deze zal geïntegreerd worden in het nieuwe online Dakota platform voor dakmanagement. Zo wordt data gestuurd onderhoud verbonden met de dagelijkse praktijk.

Zojuist heeft een succesvol afgeronde pilot in Tuinwijck-Amsterdam, i.s.m. woningcorporatie Ymere en bovengenoemde partijen, veel informatie opgeleverd. Door deze toets kunnen we nu verder afstemmen met de praktijk. Momenteel wordt de data geanalyseerd om tot een definitieve keuze te komen m.b.t. uitvoeringsvorm. Daarna volgen verdere tests en zal naar verwachting in het najaar de eerste serie Dakgootsensoren in productie worden genomen.

Meer weten? Neem contact op met: 0183-64 36 90 of info@daklab.nl. https://www.linkedin.com/company/daklab/