Containerbesturing

4 jaar op een 26Ah batterij

Ondergrondse containerbesturing

Voor VConsyst is medio 1997 de eerste generatie ondergrondse containerbesturing ontwikkeld. De reden voor het elektronisch aansturen en vergrendelen van ondergrondse containers is ontstaan door het invoeren van Diftar. Diftar staat voor gedifferentieerd tariefstelsel waarbij het principe ‘de vervuiler betaalt’ gehanteerd wordt. VConsyst heeft hierin een concept bedacht waarbij de ondergrondse containers ‘zelf’ de registratie van de stortingen door de burger registreert. Ontgrendeling van de container gebeurt door het aansturen van een hefmagneet. Inmiddels draait al geruime tijd de derde generatie besturingen gebaseerd op de laatste stand van de techniek.

Energiezuinig

Voor VConsyst is medio 1997 de eerste generatie ondergrondse containerbesturing ontwikkeld. De reden voor het elektronisch aansturen en vergrendelen van ondergrondse containers is ontstaan door het invoeren van Diftar.

Eén van de laatste generatie besturingen is energiezuinig ontwikkeld en functioneert ca. 4 jaar op een 26Ah batterij, afhankelijk van de configuratie. Het systeem communiceert via GPRS door het versturen en ontvangen van e-mailberichten. De autorisatie wordt al vanaf het begin geregeld via RFID-kaarten; de laatste generatie leest zowel Mifare als TiRiS passen. Naast het regelen en registreren van het afval per gebruiker wordt ook de ritplanning van de vuilniswagens geregeld om een zo hoog mogelijke efficiëntie te bereiken. Normaal wordt de vulling bepaald aan de hand van de aanbodfrequentie. De vulling van een container is echter ook te meten via een uitbreiding. Deze uitbereiding bestaat uit een ultrasoon meetsysteem.

Dit laatste systeem kan ook worden toegepast in de ‘domme’ containers voor glas, papier en lompen. Voor de gemeente Eindhoven is een variant ontworpen welke gevoed wordt door 2 zonnecellen. Het geheel is geïntegreerd in een compacte behuizing en is afgedekt met een geharde en gelaagde glasplaat inclusief opdruk. Vrij uniek is de toepassing van een zeer energiezuinig display. Dit zogenaamde bi-stabiele chlorestic display gebruikt alleen maar energie indien de tekst gewijzigd wordt. De laatst geprogrammeerde tekst blijft staan.

Wilt u weten

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Bel ons
Mail ons